روابط عمومي نهارستان زيتون

پذيراي انتقادات و پيشنهادات شما ميهمانان ارجمند مي باشد

سامانه پيام كوتاه:10005134282342

0915 304 7135    0915 319 9822  (051)34285555   34282342

مشهد - شهرستان شانديز- ييلاق زيباي ابرده - نهارستان زيتون

مديريت : ميرزايي

ارتباط با ما
 1. :
 2. :
 3. :
 4. واحد:
 5. :
 6.  
  Captcha
 7. :
 8.  

 9.  


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید